/Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry) 2018-09-05T22:00:02+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest do osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci kierunku uzyskają wiedzę ogólną i umiejętności  m.in. z zakresu fizyki, elektrodynamiki, podstaw fizyki kwantowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki i fizyki statycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry + semestr uzupełniających dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do szkoły średniej

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

  1. Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Fizyka
  2. Dydaktyka (metodyka) fizyki na danym etapie edukacyjnym
  3. Praktyki