/Nauczanie filozofii w szkole – 2700 zł.
Nauczanie filozofii w szkole – 2700 zł. 2018-09-05T21:59:24+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli – absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Filozofia starożytna i średniowieczna
  2. Filozofia nowożytna
  3. Filozofia społeczna,
  4. Filozofia kultury i sztuki
  5. Współczesne problemy filozofii: relatywizm, antyrelatywizm, feminizm
  6. Współczesne dylematy moralne
  7. Filozofia dialogu
  8. Coaching w nauczaniu filozofii
  9. Dydaktyka
  10.  Praktyka pedagogiczna