/Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry) 2018-09-05T21:57:57+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu „Biologia” w szkołach.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry + semestr uzupełniających dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do szkoły średniej

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Biologia komórki
 2. Botanika systematyczna
 3. Zoologia systematyczna
 4. Fizjologia roślin i zwierząt
 5. Ekologia z ochroną środowiska
 6. Genetyka klasyczna i molekularna
 7. Podstawy ewolucjonizmu
 8. Anatomia i fizjologia człowieka
 9. Metodyka i dydaktyka nauczania biologii w szkole
 10. Metody aktywizujące w nauczaniu
 11. Praktyka pedagogiczna