/Nauczanie BHP w szkole – 2700 zł.
Nauczanie BHP w szkole – 2700 zł. 2018-09-05T21:57:26+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do nauczania przedmiotu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w fomie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Podstawy mechaniki
  2. Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
  3. Podstawy ergonomii
  4. Zagrożenia w środowisku pracy
  5. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
  6. Ratownictwo przedmedyczne
  7. Praktyka pedagogiczna