/Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2700 zł.
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2700 zł. 2018-09-05T21:56:56+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, (lub II stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym i określonymi predyspozycjami i uzdolnieniami muzyczno-rytmicznymi.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychopedagogika twórczości
 2. Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy
 4. Muzykoterapia w pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Rytmika z elementami choreoterapii
 6. Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego
 7. Podstawy dyrygowania
 8. Instrumenty szkolne
 9. Zabawy i tańce integracyjne
 10. Tańce towarzyskie
 11. Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem
 12. Ośrodki kultury – filharmonia, muzeum sztuki, rozgłośnia radiowa.
 13. Folklor regionalny
 14. Emisja i higiena głosu
 15. Seminarium dyplomowe