/Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne 2019-04-13T11:21:32+00:00

PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE

CELEM podyplomowych studiów jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy w placówkach oświatowych i wychowawczych – szkoły, poradnie itp.

CZAS TRWANIA: trzy semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Przygotowanie pedagogiczne (dające uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych i wychowawczych) będzie potwierdzone w suplemencie ukończenia studiów. Program obejmuje treści pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyk kierunkowych do nauczania przedmiotów zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów. Poprzez proponowane formy zajęć (konwersatoria, warsztaty) i metody pracy (dominują aktywizujące) absolwent nabywa najnowszą wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne umożliwiające mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela.