/Kreatywne Zarządzanie w Kulturze – 2400 zł
Kreatywne Zarządzanie w Kulturze – 2400 zł 2018-09-09T20:50:17+00:00

Opis kierunku: Celem Studiów Podyplomowych Kreatywne Zarządzanie w Kulturze, jest przekazanie Uczestnikom niezbędnych kwalifikacji z zakresu efektywnego wykorzystywania najnowszych trendów w zarządzaniu instytucjami kultury, podstaw prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, umiejętnego zarządzania finansami instytucji kultury, a także współpracy finansowej i niefinansowej z instytucjami biznesu. Ponadto przekazujemy kwalifikacje z zakresu budowania publiczności w praktyce, efektywnego opracowywania projektów unijnych i kulturalnych, przygotowywania kampanii marketingowych oraz budowania relacji z mediami. Kładziemy nacisk na rozwój zdolności innowacyjnego podejścia do realizacji funkcji zarządczych w instytucjach kultury. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, gdzie Uczestnicy mają szansę w przystępnej formie poznać specyfikę zarządzania w kulturze.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien przede wszystkim wiązać swoją aktywność zawodową z zarządzaniem oraz działalnością kulturalną. Kandydat powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój.

Czas trwania studiów:

Zakres kształcenia:

Plany studiów (przedmioty itd):

Opłaty:

Harmonogram zajęć: