Zakład Normalizacji i Certyfikacji

„Jeśli przedsiębiorca zaniedbuje normalizację, to jest tylko biernym uczestnikiem na globalnym rynku, prędzej czy później skazanym na porażkę. To normalizacja przyczynia się do innowacyjności gospodarki, kreatywności przedsiębiorców, przekazywania społeczeństwom  części uprawnień administracji, budowania zaufania społecznego.  Inwestycja w normalizację jest inwestycją o bardzo wysokiej stopie zwrotu”

Tomasz Schweitzer
Prezes Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego

 

Zakład Normalizacji i Certyfikacji działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego wskazuje na  znaczenie normalizacji i certyfikacji  w porządkowaniu otoczenia we wszystkich dziedzinach życia człowieka, w szczególności w zarządzaniu organizacją oraz  jej wpływu na gospodarkę krajową. Podstawowym celem działalności jest uświadomienie konieczności stosowania normalizacji i certyfikacji dla uzyskania pozytywnego odbioru organizacji w społeczeństwie, budowania zaufania, jak również dla ochrony przed zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska naturalnego podnosząc zdolność do  wymiany informacji, komunikacji i współżycia społecznego.


Zakład Normalizacji i Certyfikacji wykorzystując dorobek normalizacji w rozwoju gospodarki  realizuje następujące działania:

  • upowszechnianie normalizacji i certyfikacji jako narzędzia porządkowania otoczenia różnych obszarów działalności człowieka
  • stosowanie normalizacji w praktyce zarządczej, pracowniczej i konsumenckiej dla budowaniu konkurencyjnego odbioru organizacji przez społeczeństwo
  • doradztwo i szkolenia w zakresie wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania w procesie zarządzania organizacją związanych z dobrymi praktykami zarządzania np. jakością, działalnością środowiskową, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji  dla ochrony przed zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska naturalnego
  • wdrażanie skutecznych działań dla rozwoju biznesu