Zakład Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Działający w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego Zakład Analiz Ekonomicznych i Prognoz stanowi płaszczyznę wymiany informacji, niezbędnych analiz i modelowania przyszłości funkcjonowania organizacji w warunkach silnej dynamiki zmiennego rynku. Konieczna współzależność współpracy  pracowników nauki z praktyką przedsiębiorców stanowi podstawę kreowania rzeczywistości opartej na racjonalnym, analitycznym podejmowaniu decyzji przy prawidłowej ocenie sytuacji potwierdzonej wynikami prowadzonych badań.
 
Zakład Analiz Ekonomicznych i Prognoz  realizuje następujące działania:
krajową i międzynarodową współpracę w zakresie monitoringu, badań rynku i zarządzania ryzykiem
ocenę koniunktury, prognozy rynkowe
ocenę poziomu jakości życia w regionach
ocenę przedsiębiorczości w regionach
publikacje raportów o stanie rozwoju gospodarczego
upowszechnianie wyników analiz z oceną stanu i wykorzystania w praktyce zarządzania organizacjami
realizację zamawianych analiz, opiniowania, doradztwa, wykonywanie ekspertyz