Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy

„Chodzi o nową kulturę pracy uwzględniającą potrzeby duchowe i materialne człowieka oraz przestrzegającą jego podstawowe prawa”.
„Własność środków produkcji tak w przemyśle  jak i rolnictwie jest słuszna, gdy służy użytecznej pracy; przestaje natomiast  być uprawniona gdy nie jest produktywna.”

Jan Paweł II


Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego kreatywnie kształtuje rzeczywistość stawiając sobie cele uzyskiwania przez organizacje w Polsce i Europie wzrostu efektów społecznych i gospodarczych przez nową kulturę pracy uwzględniającą duchowe i materialne potrzeby człowieka. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla promowania i osiągania konkurencyjnej produktywności oraz innowacyjności jak i społecznej odpowiedzialności załóg organizacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych przez rozwój nowej kultury pracy jest bezpośrednim celem działalności Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy.


Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, przyczyniając się do rozwoju nowej kultury pracy uwzględniającej duchowe i materialne potrzeby człowieka i stanowiąc o konkurencyjności i konkurencyjnej produktywności organizacji, realizuje następujące działania: 

  • poszukiwanie i badanie metod i środków wzrostu produktywności z uwzględnieniem wpływu etyki i nowej kultury pracy na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II
  • wykorzystywanie wyników badań z Young Managers Ethicality Researchers (YMER) worldwide network, intensyfikacja rozwoju badań YMER we wspólpracy z uczelniami  w kraju i za granicą
  • rozwijania edukacji etycznej menedżerów. Promowanie na uczelniach edukacji YMER -  Transmiterzy innowacji społecznych
  • doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie poprawy produktywności i rozwijania nowej kultury pracy
  • szkolenie specjalistycznych kadr menedżerskich i pracowniczych
  • promowanie etycznej, konkurencyjnej produktywności i nowej kultury pracy poprzez upowszechnianie wyników badań i doświadczeń polskich i międzynarodowych