/Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 2700 zł.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 2700 zł. 2018-09-05T21:55:46+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
  2. Anatomia
  3. Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  4. Podstawy antropomotoryki
  5. Podstawy rehabilitacji
  6. Podstawy fizykoterapii
  7. Teoria i metodyka kinezyterapii
  8. Fizjologia ogólna
  9. Dysfunkcje narządów ruchu
  10. Praktyka pedagogiczna