//Funkcjonowanie Szkoły Wyższej w najbliższych dniach