/Edukacja przedsiębiorczości – 2700 zł.
Edukacja przedsiębiorczości – 2700 zł. 2018-09-05T21:53:52+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” i „Zarys wiedzy o gospodarce” w szkołach ponadgimnazjalnych oraz „Wprowadzenie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym” w gimnazjach.

CZAS TRWANIA: trzy semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Finanse publiczne
 2. Podstawy ekonomii
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 4. Podstawy marketingu
 5. Rachunkowość jednostek gospodarczych
 6. Komunikacja społeczna
 7. Wprowadzenie na rynek pracy
 8. Metodyka nauczania o gospodarce
 9. Metodologia nauk ekonomicznych
 10. Techniki informatyczne w dydaktyce
 11. Praktyka pedagogiczna