/Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – (Oligoferenopedagogika) – 2700 zł.
Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – (Oligoferenopedagogika) – 2700 zł. 2018-09-05T21:52:42+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem  nieposiadających  kwalifikacji do pracy  z osobami upośledzonymi.

 

CZAS TRWANIA:  Studia trwają trzy semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Psychologia upośledzonych intelektualnie
 5. Metodyka nauczania dzieci lekko upośledzonych umysłowo – kl. I-III I kl. IV-VI
 6. Metodyka nauczania w gimnazjum
 7. Rewalidacja indywidualna upośledzonych umysłowo
 8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 9. Gimnastyka korekcyjna
 10. Metoda Ch. Knilla cz.I i cz.II
 11. Praktyka pedagogiczna