/Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III. – 2700 zł.
Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III. – 2700 zł. 2018-09-05T21:51:28+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Oferta programowa studiów skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Studia polecane są przede wszystkim osobom, które wykazują określone predyspozycje i chęć prowadzenia zajęć artystycznych z małymi dziećmi.

CZAS TRWANIA: Studia trwają  trzy semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Psychomotoryka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Metodyka wychowania muzycznego
 3. Metodyka wychowania plastycznego
 4. Emisja i higiena głosu
 5. Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy
 6. Arteterapia
 7. Metodyka kształcenia muzyczno-ruchowego
 8. Zajęcia parateatralne
 9. Multimedia w edukacji artystycznej
 10. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 11. Sztuka ludowa m.in. bibułkarstwo plastykę obrzędową
 12. Edukacja regionalna – Polski rok obrzędowy w plastyce i muzyce
 13. Polskie tańce regionalne i narodowe
 14. Tańce różnych narodów
 15. Oprawy artystyczne imprez okolicznościowych
 16. Aktywność muzyczną małego dziecka
 17. Aktywność plastyczną małego dziecka
 18. Warsztaty kreatywności
 19. Praca metoda projektów
 20. Seminarium dyplomowe – projekty edukacyjne