//Dzień Jańskiego

Dzień Jańskiego

Z okazji „Dnia Jańskiego” w siedzibie naszej Szkoły w Warszawie w dniu 1 lipca 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie, poprzedzone Mszą Świętą, poświęcone rocznicy śmierci patrona Bogdana Jańskiego, zmarłego w dniu 2 lipca 1840 roku.

Bogdan Jański na stałe wpisał się w hitorię naszej Ojczyzny jako niezwykły człowiek, który swoim życiem dawał świadectwo patriotycznej myśli, polskiej tradycji oraz działał jako prekursor europejskiej jedności społeczeństw i kultur. Głosił koncepcję duchowego zmartwychwstania oraz „Człowieka zintegrowanego”, łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Dr inż. Jerzy Donarski profesor i Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, przedstawił zagadnienie etyczności, które znalazło się w nauczaniu trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis, Benedykta XVI Caritas in veritate oraz Franciszka Laudato si.

Jego Magnificencja zaprezentował Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego z nowopowstałym Centrum B + R nowej kultury pracy. Instytut działa w ramach Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Zajmuje się w szczególności badaniami etyczności w przedsiębiorstwach zgodnie z pionierskim projektem Szkoły Norma Etyczności EK 1000.

W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego zostaną utworzone: pierwsze Koło Naukowe YMER Absolwentów Jańskiego – zima 2017 założone przez absolwenta Szkoły Wojciecha Kowalika oraz Akademicki Zespół Konsultacyjny w Jańskim prowadzony przez absolwentkę Szkoły Panią Katarzynę Wrotek, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw, konsultacje oraz szkolenia.

Spotkanie zostało uwieńczone wystąpieniem Gościa Honorowego – Prezesa Fundacji Wiara w Biznesie – Pana Wojciecha Sztrekera. Wiara w Biznesie jest projektem zainicjowanym przez katolików. Powstał on w maju 2014 roku i od tamtej pory do projektu dołączyło aż 7000 przedsiębiorców, menedżerów, dyrektorów oraz ludzi przedsiębiorczych. Celem jest zjednoczenie wszystkich chrześcijan – ludzi sumienia – aby swoją postawą świadczyli o swojej wierze zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

2017-07-19T13:59:16+00:00 14 lipca 2017|