/Doradztwo zawodowe – 2700 zł.
Doradztwo zawodowe – 2700 zł. 2018-09-05T21:50:55+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia adresowane są do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji doradcy zawodowego. Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają   trzy semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Etyka zawodu nauczyciela
 2. Komunikacja społeczna
 3. Metodyka orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 4. Praktyka zawodowa
 5. Programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Socjologia edukacji
 8. Socjologia i pedagogika pracy
 9. Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
 10. Teoria i praktyka orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 11. Zawodoznawstwo i informacje dodatkowe