Wywiad z Kanclerzem

Wywiad z Kanclerzem -
 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

 

XXI wiek jest epoką, kiedy szkolnictwo wyższe staje przed specjalnymi wyzwaniami.  Niż demograficzny, rozwój nowych technologii, zmiany w mentalności młodych ludzi, kryzys ekonomiczny i obniżenie wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że zarówno proces zachęcania potencjalnych studentów do podjęcia edukacji na danej uczelni, jak i sam sposób prowadzenia rozmaitych kierunków, wymagają przemian.

Tak dzieje się na naszej Uczelni. W latach 2014-2016 podjęte zewnętrzne decyzje przyczyniły się do kryzysu na uczelni.

 Jego skutki stały się wielowymiarowe:

·         problemy ekonomiczne wywołały brak płynności finansowej,

·         problemy finansowe spowodowały nieciekawą atmosferę wśród studentów i kadry uczelni,

·         efektem tego stał się szum informacyjny w postaci plotek, nieprzechylnych artykułów i komentarzy.

Na początku 2017 roku podjąłem decyzję wdrożenia programu naprawczego i mimo sytuacji kryzysowej uczelnia Jańskiego  jest dynamiczną polską uczelnią. To miejsce, w którym stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność.

Tradycję stanowi dorobek blisko 25 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowaną pozycję, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki i wybitni profesorowie.

Przykładów można mnożyć wymienię choćby dwa nazwiska: Prof. dr Jerzy Donarski; Prof. dr hab. Yuriy Daynowskyy.

Program naprawczy dotyczy wszystkich aspektów uczelni a o jej sile stanowią:

·      punktowane wydawnictwo, w tym w dwumiesięcznik "Zarządzanie i Edukacja",

·      badania z zakresu „Zarządzania etycznością pracy – norma EK 1000”,

·      Instytut Innowacyjności i Rozwoju Gospodarczego, dzięki któremu współpracujemy ze strategicznym partnerem Federacją Pracodawcy.pl,

·      współpraca z zagranicznymi uczelniami wyższymi, w tym z: Narodowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. M. P. Dragomanowa w Kijowie i prestiżowym instytutem badawczym w Europie – SINTEF Norway.

·      Wynajęcie nowego budynku i podniesienie poziomu edukacyjnego poprzez tworzenie nowych kierunków studiów.

Uczelnia Jańskiego wykształciła ponad 40 tys studentów i nadal uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności.

W roku akademickim 2017 chcemy uruchomić nową specjalność i studia podyplomowe.

Jako nowoczesna uczelnia jesteśmy otwarci  na otoczenie społeczne oraz pracę na rzecz innych. Organizujemy  międzynarodowe konferencje naukowe.

Przykładem jest VII Konferencja naukowa pt: Wzrost gospodarczy i jakości życia w  pracy  poprzez  rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Konferencja odbyła się 13 maja 2017 roku.

Uczelnia Jańskiego łączą znakomite relacje z otoczeniem gospodarczym, które świadczą o jego innowacyjności, przedsiębiorczości i nowoczesności.

Przykładem takiej współpracy może być Microsoft.

Współpraca z Microsoftem to dobry kierunek nowoczesności w naszej uczelni, który służy efektywniejszemu prowadzeniu badań, kształceniu oraz organizacji pracy uczelni.

Inne ciekawe fakty o naszej uczelni

  • Jański jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce.
  • Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (wpis do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 29).
  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.
  • Blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy.
  • Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 5 kierunkach.
  • Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach.
  • Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.

                        Kanclerz Marian Czajczyk

Współpraca z Microsoftem 

Uczelnia zyskuje:
• Obniżone koszty nauczania technologii przy maksymalizacji wykorzystania aktualnie posiadanych zasobów IT
• Zestaw profesjonalnych narzędzi – wygodnych dla kadry nauczycielskiej i wykładowców oraz przyciągających najlepszych uczniów
• Możliwość wykreowania dodatkowych źródeł przychodu poprzez stworzenie oficjalnego centrum certyfikacyjnego
 
Wykładowcy zyskują:
• Dostęp do profesjonalnie zaprojektowanego zestawu szkoleń
• Gotową do użytku platformę e-learningową
• Kompleksowe skrypty do prowadzenia lekcji
• Zaangażowanych i zdolnych uczniów
 
Studenci zyskują:
• Praktyczne szkolenia
• Przygotowanie do kolejnych etapów nauki oraz podjęcia pracy
• Wartościowe i globalnie uznawane certyfikaty
 
KORZYŚCI Z PROGRAMU IT ACADEMY (ITA)
Program nauczania
• Program Microsoft Digital Literacy zapewnia podstawowe umiejętności obsługi komputera dla odbiorców nieposiadających wiedzy z zakresu IT.
• Program Microsoft E-Learning curriculum zapewnia nieograniczony dostęp do ponad 1450 kursów, przygotowanych pod kątem zdobywania certyfikacji Microsoft.
• Gotowe do użycia skrypty lekcji, które można dowolnie dostosować do aktualnych potrzeb. Zawierają odnośniki do platformy e-learningu oraz darmowe wersje demonstracyjne i materiały wideo.
• 60% zniżka na licencje E-reference Library, która zapewnia dydaktykom dostęp do ponad 700 cyfrowych książek technologicznych.
• Dostęp do Microsoft Official Academic Course (MOAC) - serii kursów poświęconych certyfikacji Microsoft Office Specialist (MOS) oraz Microsoft Technology Associate (MTA), które dostarczają kompleksową platformę nauczania, przygotowaną specjalnie dla edukacji.
• Microsoft Official Courseware (MOC). Zniżka na dostęp do prowadzonego przez instruktora treningu przeznaczonego dla profesjonalistów IT i deweloperów, którzy tworzą, wspierają i wdrażają rozwiązania oparte na technologiach Microsoft.
 
Rozwój zawodowy
• Teacher Starter Kit, czyli Pakiet Startowy dla Dydaktyków, który zawiera w sobie łącznie 30 voucherów na egzaminy, umożliwiające uzyskanie globalnie uznawanych certyfikatów MOS, MTA oraz Microsoft Certified Educator (MCE).
• Plan nauki Teaching with Technology to kursy on-line, które pomagają dydaktykom zintegrować technologie IT z ich metodyką.
• Program Microsoft Certified Trainer (MCT) zapewnia narzędzia i zasoby, które wspierają dydaktyków w rozwijaniu kompetencji z zakresu nauczania nowych technologii.
• Licencja MS ITA uprawnia do wykorzystania jednego bezpłatnego członkostwa MCT.
 
Certyfikacje
Zniżki na egzaminy Microsoft (dla instytucji edukacyjnych - poprzez licencje grupowe).
• Microsoft Office Specialist (MOS) – egzaminy o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, które pomogą uczniom i studentom ugruntować wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się narzędziami takimi jak Word, Excel, PowerPoint czy OneNote.
• Microsoft Technology Associate (MTA)
- egzaminy na poziomie bazowym, pozwalające poznać rozwiązania technologii Microsoft z zakresu baz danych, infrastruktury IT oraz oprogramowania.
• Microsoft Certifications Solutions Associate/Expert (MCSA/MCSE) – egzaminy potwierdzające umiejętności uczniów i studentów w zakresie projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem różnorodnych technologii, w tym chmurowych.
• Microsoft Certified Educator (MCE) – egzaminy zgodne z wytycznymi UNESCO, sprawdzające podstawowe kompetencje dydaktyków w zakresie wprowadzania rozwiązań IT do bieżących programów nauczania.
 
 

Nowość na Polskim Rynku: 

Studia Podyplomowe: Realizacja Filmowa w Warunkach Konfliktów Zbrojnych

 

Za chwilę będzie wiecej na ten temat tych studiów

Studia Podyplomowe z „Realizacji Filmowej w Warunkach Konfliktów Zbrojnych” zostały stworzone dla wszystkich, którzy udają się z kamerą i aparatem fotograficznym do miejsc niebezpiecznych, objętych zagrożeniami takimi, jak konflikt zbrojny, terroryzm, czy też w miejsca katastrof naturalnych.
 
Studia przeznaczone są nie tylko dla reporterów, ale dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje szanse przetrwania w niebezpiecznych rejonach świata i bezpiecznie zrealizować tam powierzone zadania.
 
Zajęcia prowadzone na tym kierunku mają przygotować słuchaczy do przetrwania w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, nauczyć zachowań i zasad bezpieczeństwa oraz reguł międzykulturowych w miejscach, gdzie o tej wiedzy zależy właśnie realizacja zadania oraz bezpieczny powrót do kraju.
 
Studia przeznaczone są dla:
 Reporterów i realizatorów telewizyjnych, filmowych, prasowych i radiowych aspirujących do zostania korespondentami zagranicznymi, szczególnie w rejonach zagrożeń
 Operatorów kamer, fotografów, dźwiękowców, którzy wybierają się na realizację materiału poza granice Polski
 Służb medycznych oraz ratowniczych, które wykonują działania na niebezpiecznych terenach
 Pracowników firm, które posiadają placówki w krajach z zagrożeniem konfliktem, terroryzmem, czy katastrofami naturalnymi, bądź w krajach o odmiennej kulturze i religii.
 Wszystkich pasjonatów dalekich podróży
 Osób zainteresowanych zagadnieniami międzykulturowymi i problematyką odmienności religijnych
 Podróżników
 Pasjonatów medycyny pola walki oraz militariów
 Rezydentów biur podróży
 Kadry hotelowej, przewodników turystycznych
 Pilotów i personelu pokładowego linii międzynarodowych
 Zawodników sportów ekstremalnych w niebezpiecznych warunkach
 Osób udających się na misje humanitarne, wojskowe lub religijne