Nowość podyplomowe

 

Studia podyplomowe

„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji”

 

 

Charakterystyka studiów:

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach prywatnych stało się współcześnie istotnym wyzwaniem. Ponadto przepisy prawne nakładają na jednostki sektora publicznego obowiązek implementacji systemu zarządzania informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 z uwzględnieniem szkoleń pracowników administracji publicznej. Program studiów pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy, niezbędnej dla opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Realizowane w ramach studiów zagadnienia odpowiadają obowiązującym standardom międzynarodowym, przepisom krajowym, zaleceniom GIODO oraz strategii budowy cyberbezpieczeństwa państwa opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne, pozwalają na zwiększenie szans zawodowych i znalezienie pracy rynku specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Priorytetem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji organizacji oraz przygotowanie ekspertów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Uczestnicy:

Studia skierowane są do osób:

·         zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji w celu pogłębienia i usystematyzowania specjalistycznej wiedzy (kadra kierownicza i zarządcza, pracownicy służb mundurowych i cywilnych),

·         przygotowujących się do pracy w pionach ochrony informacji (m.in. na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji),

·         zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego (m.in. administracja rządowa i samorządowa) w celu realizacji realizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji przewidzianych obligatoryjnymi przepisami prawa,

·         pracujących w firmach doradczych i przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem informacji,

·         pragnących poszerzyć swoje kompetencje zarządcze, doradcze, prawne i techniczne w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Tematyka studiów:

Program studiów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Realizowane zagadnienia obejmują specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu m.in.:

·         podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego (w tym międzynarodowe standardy),

·         polityka bezpieczeństwa informacji (w tym instrukcje i procedury odnoszące się do polityki bezpieczeństwa informacji)

·         systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

·         zarządzanie aktywami informacyjnymi,

·         organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

·         zagrożenia informacyjne (w tym cyberzagrożenia),

·         zarządzanie ryzykiem zagrożeń informacyjnych,

·         zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji,

·         bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,

·         implementacja zabezpieczeń (m.in. kontrola dostępu, zabezpieczenia techniczne),

·         rozwiązań technicznych wspomagających bezpieczeństwo informacji,

·         audyty i przeglądy bezpieczeństwa informacji,

·         zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji.