WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE REVITARE

DO 30 CZERWCA 2015 r. przedłużony został termin rejestracji wstępnej oraz nadsyłania prac w Ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE IV edycja.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE REVITARE

Zgłoś swoją pracę w jednej z następujących kategoriach:

Nagrody to:
* grant na udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych"
(Chorzów, 6-8 października 2015)
* możliwość zaprezentowania swojej pracy na konferencji
* publikacja artykułu po pozytywnej recenzji w monografii
* szansa ubiegania się o nagrodę specjalną

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na
podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej lub wdrożeniowej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów
poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację
multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.

Wstępna rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.revitare-conf.pl/revitare2014/