Iwona Piotrowicz 1975 2008. Pamiętamy

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

....

fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego/ Śpieszmy się/

 

W dniu 16 czerwca 2017 roku mija 9 rocznica śmierci naszej koleżanki - Iwony Piotrowicz.


Była Wicekanclerzem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego i wieloletnim pracownikiem Uczelni w Łomży. W pamięci pozostanie jako osoba niezwykle pracowita, twórcza a jednocześnie bardzo cicha i skromna.

Poniżej załączamy link ze wspomnieniem o Ś. P. Iwonie Piotrowicz

Iwona Piotrowicz 1975-2008

Pokój Jej Duszy.

 

Wywiad z Kanclerzem

Wywiad z Kanclerzem -
 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

 

XXI wiek jest epoką, kiedy szkolnictwo wyższe staje przed specjalnymi wyzwaniami.  Niż demograficzny, rozwój nowych technologii, zmiany w mentalności młodych ludzi, kryzys ekonomiczny i obniżenie wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że zarówno proces zachęcania potencjalnych studentów do podjęcia edukacji na danej uczelni, jak i sam sposób prowadzenia rozmaitych kierunków, wymagają przemian.

Tak dzieje się na naszej Uczelni. W latach 2014-2016 podjęte zewnętrzne decyzje przyczyniły się do kryzysu na uczelni.

 Jego skutki stały się wielowymiarowe:

·         problemy ekonomiczne wywołały brak płynności finansowej,

·         problemy finansowe spowodowały nieciekawą atmosferę wśród studentów i kadry uczelni,

·         efektem tego stał się szum informacyjny w postaci plotek, nieprzechylnych artykułów i komentarzy.

Na początku 2017 roku podjąłem decyzję wdrożenia programu naprawczego i mimo sytuacji kryzysowej uczelnia Jańskiego  jest dynamiczną polską uczelnią. To miejsce, w którym stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność.

Tradycję stanowi dorobek blisko 25 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowaną pozycję, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki i wybitni profesorowie.

Przykładów można mnożyć wymienię choćby dwa nazwiska: Prof. dr Jerzy Donarski; Prof. dr hab. Yuriy Daynowskyy.

Program naprawczy dotyczy wszystkich aspektów uczelni a o jej sile stanowią:

·      punktowane wydawnictwo, w tym w dwumiesięcznik "Zarządzanie i Edukacja",

·      badania z zakresu „Zarządzania etycznością pracy – norma EK 1000”,

·      Instytut Innowacyjności i Rozwoju Gospodarczego, dzięki któremu współpracujemy ze strategicznym partnerem Federacją Pracodawcy.pl,

·      współpraca z zagranicznymi uczelniami wyższymi, w tym z: Narodowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. M. P. Dragomanowa w Kijowie i prestiżowym instytutem badawczym w Europie – SINTEF Norway.

·      Wynajęcie nowego budynku i podniesienie poziomu edukacyjnego poprzez tworzenie nowych kierunków studiów.

Uczelnia Jańskiego wykształciła ponad 40 tys studentów i nadal uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności.

W roku akademickim 2017 chcemy uruchomić nową specjalność i studia podyplomowe.

Jako nowoczesna uczelnia jesteśmy otwarci  na otoczenie społeczne oraz pracę na rzecz innych. Organizujemy  międzynarodowe konferencje naukowe.

Przykładem jest VII Konferencja naukowa pt: Wzrost gospodarczy i jakości życia w  pracy  poprzez  rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Konferencja odbyła się 13 maja 2017 roku.

Uczelnia Jańskiego łączą znakomite relacje z otoczeniem gospodarczym, które świadczą o jego innowacyjności, przedsiębiorczości i nowoczesności.

Przykładem takiej współpracy może być Microsoft.

Współpraca z Microsoftem to dobry kierunek nowoczesności w naszej uczelni, który służy efektywniejszemu prowadzeniu badań, kształceniu oraz organizacji pracy uczelni.

Inne ciekawe fakty o naszej uczelni

  • Jański jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce.
  • Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (wpis do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 29).
  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.
  • Blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy.
  • Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 5 kierunkach.
  • Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach.
  • Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.

                        Kanclerz Marian Czajczyk

Współpraca z Microsoftem 

Uczelnia zyskuje:
• Obniżone koszty nauczania technologii przy maksymalizacji wykorzystania aktualnie posiadanych zasobów IT
• Zestaw profesjonalnych narzędzi – wygodnych dla kadry nauczycielskiej i wykładowców oraz przyciągających najlepszych uczniów
• Możliwość wykreowania dodatkowych źródeł przychodu poprzez stworzenie oficjalnego centrum certyfikacyjnego
 
Wykładowcy zyskują:
• Dostęp do profesjonalnie zaprojektowanego zestawu szkoleń
• Gotową do użytku platformę e-learningową
• Kompleksowe skrypty do prowadzenia lekcji
• Zaangażowanych i zdolnych uczniów
 
Studenci zyskują:
• Praktyczne szkolenia
• Przygotowanie do kolejnych etapów nauki oraz podjęcia pracy
• Wartościowe i globalnie uznawane certyfikaty
 
KORZYŚCI Z PROGRAMU IT ACADEMY (ITA)
Program nauczania
• Program Microsoft Digital Literacy zapewnia podstawowe umiejętności obsługi komputera dla odbiorców nieposiadających wiedzy z zakresu IT.
• Program Microsoft E-Learning curriculum zapewnia nieograniczony dostęp do ponad 1450 kursów, przygotowanych pod kątem zdobywania certyfikacji Microsoft.
• Gotowe do użycia skrypty lekcji, które można dowolnie dostosować do aktualnych potrzeb. Zawierają odnośniki do platformy e-learningu oraz darmowe wersje demonstracyjne i materiały wideo.
• 60% zniżka na licencje E-reference Library, która zapewnia dydaktykom dostęp do ponad 700 cyfrowych książek technologicznych.
• Dostęp do Microsoft Official Academic Course (MOAC) - serii kursów poświęconych certyfikacji Microsoft Office Specialist (MOS) oraz Microsoft Technology Associate (MTA), które dostarczają kompleksową platformę nauczania, przygotowaną specjalnie dla edukacji.
• Microsoft Official Courseware (MOC). Zniżka na dostęp do prowadzonego przez instruktora treningu przeznaczonego dla profesjonalistów IT i deweloperów, którzy tworzą, wspierają i wdrażają rozwiązania oparte na technologiach Microsoft.
 
Rozwój zawodowy
• Teacher Starter Kit, czyli Pakiet Startowy dla Dydaktyków, który zawiera w sobie łącznie 30 voucherów na egzaminy, umożliwiające uzyskanie globalnie uznawanych certyfikatów MOS, MTA oraz Microsoft Certified Educator (MCE).
• Plan nauki Teaching with Technology to kursy on-line, które pomagają dydaktykom zintegrować technologie IT z ich metodyką.
• Program Microsoft Certified Trainer (MCT) zapewnia narzędzia i zasoby, które wspierają dydaktyków w rozwijaniu kompetencji z zakresu nauczania nowych technologii.
• Licencja MS ITA uprawnia do wykorzystania jednego bezpłatnego członkostwa MCT.
 
Certyfikacje
Zniżki na egzaminy Microsoft (dla instytucji edukacyjnych - poprzez licencje grupowe).
• Microsoft Office Specialist (MOS) – egzaminy o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, które pomogą uczniom i studentom ugruntować wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się narzędziami takimi jak Word, Excel, PowerPoint czy OneNote.
• Microsoft Technology Associate (MTA)
- egzaminy na poziomie bazowym, pozwalające poznać rozwiązania technologii Microsoft z zakresu baz danych, infrastruktury IT oraz oprogramowania.
• Microsoft Certifications Solutions Associate/Expert (MCSA/MCSE) – egzaminy potwierdzające umiejętności uczniów i studentów w zakresie projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem różnorodnych technologii, w tym chmurowych.
• Microsoft Certified Educator (MCE) – egzaminy zgodne z wytycznymi UNESCO, sprawdzające podstawowe kompetencje dydaktyków w zakresie wprowadzania rozwiązań IT do bieżących programów nauczania.
 
 

Nowość na Polskim Rynku: 

Studia Podyplomowe: Realizacja Filmowa w Warunkach Konfliktów Zbrojnych

 

Za chwilę będzie wiecej na ten temat tych studiów

Studia Podyplomowe z „Realizacji Filmowej w Warunkach Konfliktów Zbrojnych” zostały stworzone dla wszystkich, którzy udają się z kamerą i aparatem fotograficznym do miejsc niebezpiecznych, objętych zagrożeniami takimi, jak konflikt zbrojny, terroryzm, czy też w miejsca katastrof naturalnych.
 
Studia przeznaczone są nie tylko dla reporterów, ale dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje szanse przetrwania w niebezpiecznych rejonach świata i bezpiecznie zrealizować tam powierzone zadania.
 
Zajęcia prowadzone na tym kierunku mają przygotować słuchaczy do przetrwania w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, nauczyć zachowań i zasad bezpieczeństwa oraz reguł międzykulturowych w miejscach, gdzie o tej wiedzy zależy właśnie realizacja zadania oraz bezpieczny powrót do kraju.
 
Studia przeznaczone są dla:
 Reporterów i realizatorów telewizyjnych, filmowych, prasowych i radiowych aspirujących do zostania korespondentami zagranicznymi, szczególnie w rejonach zagrożeń
 Operatorów kamer, fotografów, dźwiękowców, którzy wybierają się na realizację materiału poza granice Polski
 Służb medycznych oraz ratowniczych, które wykonują działania na niebezpiecznych terenach
 Pracowników firm, które posiadają placówki w krajach z zagrożeniem konfliktem, terroryzmem, czy katastrofami naturalnymi, bądź w krajach o odmiennej kulturze i religii.
 Wszystkich pasjonatów dalekich podróży
 Osób zainteresowanych zagadnieniami międzykulturowymi i problematyką odmienności religijnych
 Podróżników
 Pasjonatów medycyny pola walki oraz militariów
 Rezydentów biur podróży
 Kadry hotelowej, przewodników turystycznych
 Pilotów i personelu pokładowego linii międzynarodowych
 Zawodników sportów ekstremalnych w niebezpiecznych warunkach
 Osób udających się na misje humanitarne, wojskowe lub religijne

Nowość podyplomowe

 

Studia podyplomowe

„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji”

 

 

Charakterystyka studiów:

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach prywatnych stało się współcześnie istotnym wyzwaniem. Ponadto przepisy prawne nakładają na jednostki sektora publicznego obowiązek implementacji systemu zarządzania informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 z uwzględnieniem szkoleń pracowników administracji publicznej. Program studiów pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy, niezbędnej dla opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Realizowane w ramach studiów zagadnienia odpowiadają obowiązującym standardom międzynarodowym, przepisom krajowym, zaleceniom GIODO oraz strategii budowy cyberbezpieczeństwa państwa opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne, pozwalają na zwiększenie szans zawodowych i znalezienie pracy rynku specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Priorytetem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji organizacji oraz przygotowanie ekspertów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Uczestnicy:

Studia skierowane są do osób:

·         zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji w celu pogłębienia i usystematyzowania specjalistycznej wiedzy (kadra kierownicza i zarządcza, pracownicy służb mundurowych i cywilnych),

·         przygotowujących się do pracy w pionach ochrony informacji (m.in. na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji),

·         zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego (m.in. administracja rządowa i samorządowa) w celu realizacji realizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji przewidzianych obligatoryjnymi przepisami prawa,

·         pracujących w firmach doradczych i przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem informacji,

·         pragnących poszerzyć swoje kompetencje zarządcze, doradcze, prawne i techniczne w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Tematyka studiów:

Program studiów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Realizowane zagadnienia obejmują specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu m.in.:

·         podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego (w tym międzynarodowe standardy),

·         polityka bezpieczeństwa informacji (w tym instrukcje i procedury odnoszące się do polityki bezpieczeństwa informacji)

·         systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

·         zarządzanie aktywami informacyjnymi,

·         organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

·         zagrożenia informacyjne (w tym cyberzagrożenia),

·         zarządzanie ryzykiem zagrożeń informacyjnych,

·         zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji,

·         bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,

·         implementacja zabezpieczeń (m.in. kontrola dostępu, zabezpieczenia techniczne),

·         rozwiązań technicznych wspomagających bezpieczeństwo informacji,

·         audyty i przeglądy bezpieczeństwa informacji,

·         zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji.