Kolegium WZ i NS

 

Wydział Zarządzania i Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych

dr Barbara Andruczyk

Dyżury przyjęć studentów:

Piątki podczas zjazdów: 15:00 - 16:00